تیم ما

مهران یوسف گرجی
مدیرعامل
gorji@dtishippingco.com

مهیاد مستمری
مدیر کل
mahyad@dtishippingco.com

نسیم راهواره
مدیر فروش
rahvareh@dtishippingco.com 

مهدی مستمری
مدیر امور مشتریان
mehdi@dtishippingco.com

تینا مزینانی
کارشناس فروش و ناظر اسناد
tina@dtishippingco.com 

سحر راهواره
کارشناس فروش
sahar@dtishippingco.com

محمد ترابی
کارشناس فروش
Torabi@dtishippingco.com 

فاطمه اکبری
بخش اسناد
akbari@dtishippingco.com

مهشاد موسوی
واحد حسابداری
account@dtishippingco.com 

صدف نیک اعتقاد
واحد حسابداری
account2@dtishippingco.com

نیما پیران
آی تی

آتوسا حاتمی
مدیر شعبه

شهاب گراوندی
نماینده